Vi hjälper dig växa i en digital tidsålder.

Affärsutveckling

Vi säkrar framtiden genom att maximera nyttan av dina tillgångar.

På Tromb förstår vi många olika branscher; bank och finans, hotell och restaurang, gruvnäringen, reklambyråer, telekom och fordons- och tillverkningsindustri bara för att nämna några. Våra affärsutvecklare och metoder effektiviserar verksamheten genom exempelvis vår innovationssprint, digitaliseringsplaner eller kreativa workshops.

Många företag och organisationer står idag inför en nödvändig digital transformation av sin verksamhet. Det är en snårig terräng och kan vara svårt att veta vart man ska börja och hur man ska gå tillväga. Vi har verktygen, metoderna och erfarenheten för att hjälpa dig att lyckas.

Slutligen är det dock helheten som är det vi älskar mest på Tromb. När vi tillsammans med kunden får möjligheten att innovativt utveckla en kunds affär, producera en fantastisk användarupplevelse och såklart utveckla nya fantastiska digitala lösningar som löser era utmaningar. Det är Tromb på riktigt!

Verksamhetsutveckling & digital transformation.
Digitaliseringsplan
Projektledning
Business Intelligence & Analytics
CIO as a Service
Implementation
Kvalitetsledning
Processkartläggning
IT-strategi
Kommunikation & försäljning.
Innovationsledning.
Trombs innovationssprint
Facilitering
Workshopmetoder
Processledning
Digitaliseringsledare

Vi säkrar din digitaliseringsresa.

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa er på vägen?
Kontakta oss, vi berättar gärna mer.

Kontakta oss