Lokaltänksam webbplats och energirika appar

Tromb har samarbetat med energibolaget PiteEnergi i ett flertal olika projekt, bland annat utvecklingen av deras webbplats piteenergi.se och en innovationssprint för att ta fram och testa lösningsförslag på mobilappar för deras kunder.

Projektet genomfördes med en agil projektmodell med ett antal utvecklingssprintar där beställare och leverantör samarbetade fokuserat kring de olika funktionerna som utvecklades. I slutet av projektet ingick dessutom en gedigen utbildning i administrationsverktyget WordPress för PiteEnergis egen personal.

Hela webbplatsen är baserad på ett antal moduler som ger stor frihet för redaktören när det gäller att skapa nya sidor eftersom alla komponenter går att använda på alla sidor i motsats till traditionella statiska sidmallar. Det lägger grunden för en mycket framtidssäker lösning.

Några intressanta funktioner:

  • Elavtalsguiden – Hämtar prisinfo från API, skapar prisexempel, paketerar och möjliggör beställning av elavtal på webben.
  • Bredbandsguiden – Hämtar status för gatuadresser och presenterar rätt erbjudande. T.ex. Om fiber inte är indraget till adressen presenteras ett erbjudande att dra in fiber.
  • FAQ – Sökfältet ger förslag baserat på frågor som finns inlagda i arkivet.
  • Intresse-, fel-, flyttanmälan – Ett antal val leder besökaren till rätt information. Det kan vara en länk, ett telefonnummer eller ett formulär.

Besök webbplatsen: https://www.piteenergi.se

Projektet följde metodiken enligt Google Design Sprint, ett innovationsramverk som Tromb arbetat intensivt med de senaste åren. Under en arbetsvecka utvecklades ett antal idéer som sattes ihop i en prototyp som sedan testades på befintliga kunder till PiteEnergi.

Totalomdömet av innovationsveckan blev 4.88 på en femgradig skala. Samtliga deltagare tyckte att effekten var helt klart arbetsinsatsen och vill gärna prova på och sprinta igen i andra projekt.

Läs mer om innovationssprinten här >

Fler milstolpar på vår resa

Låt dig inspireras av några upptäckter vi gjort tillsammans med våra kompisar.