Nytt CMS och webbplats till Bodens kommun

Nytt CMS och webbplats till Bodens kommun

Bodens kommun beställde under 2017 en ny webbplats inklusive bakomliggande CMS eftersom den befintliga webbplatsen var i behov av stora uppdateringar både utseende- och funktionsmässigt.

Uppdrag: En ny webbplats/platsportal för boden.se baserat på ett CMS i kundens befintliga plattform Domino (IBM). Syftet med projektet är lansera en ny användarvänlig och informativ platsportal för alla besökare som söker information om Boden och Bodens Kommun. Projektledning och utvecklingen genomförs i enlighet med agil metodik och ramverket Scrum. Transparens, granskning och anpassning är projektets grundpelare. 

Lösning: Ett samarbetsprojekt där Yours Kommunikationsbyrå stod för design och användarupplevelse och systemutvecklare från Tromb levererade bakomliggande teknik och HTML. Projektet levererades enligt beställningen från Bodens kommun genom ett antal sprintar om två veckor. Samtliga krav listades i en backlogg och inför varje sprint genomfördes en sprintplanering där de uppställda kraven i backloggen prioriterades för utveckling. Under den aktuella sprinten jobbade utvecklingsteamet fokuserat med de prioriterade kraven och i slutfasen av varje sprint hölls en sprintreview (demo) där kommande leverans presenterades.

Det var fantastiskt kul att se den nya webbplatsen ta form, och imponerande hur väl slutresultatet stämmer överens med de första skisserna som Yours levererade!

Tobias Mård, affärsägare

Resultat: Startsidan ska ge besökaren en tydlig bild och information över vad som är aktuellt just nu i Boden. Nyheter och evenemang ligger i fokus samt närhetsliv. Heroytan med bild och text puffar för intressanta aktiviteter och händelser i kommunen. Navigeringen via ikoner ska förenkla för besökaren att navigera rätt och hitta relevant information inom området.

Eftersom boden.se har väldigt många undersidor valde Yours designer att frångå den traditionella menystrukturen med flera nivåer av undermenyer. Istället valde de efter analyser att ha sex huvudkategorier i menyn som i sin tur ledde till sidor med tydliga beskrivna områden. Som komplement till detta designades också en sökfunktion som fick ta för sig ordentligt i menyn.

Bakomliggande teknik är ett skräddarsytt CMS baserat på kundens befintliga plattform IBM Domino vilket innebär sparade kostnader i form av drift och licenser för Bodens kommun. Verktyget utvecklas löpande baserat på organisationens behov och prioriteringar.

Trombs krafter bakom caset

Anna Johansson - Projektledare/Scrum Master

Projektledare/Scrum Master

Anna Johansson

Anna var länken mellan beställaren Bodens kommun och Trombs utvecklingsteam samt designteamet från Yours. Täta standups och effektiva demomöten gjorde att kunden hela tiden fanns med på banan.

Adam Kandel - Systemutvecklare

Systemutvecklare

Adam Kandel

Adam spenderade åtskilliga timmar med att göra content management-verktyget så intuitivt och användarvänligt som möjligt för Bodens kommuns redaktörer. Att snabbt hitta sina egna sidor var en nyckelfunktion.

Fredrik Stöckel - Systemarkitekt

Systemarkitekt

Fredrik Stöckel

Ett webbplats-backend baserat på IBM Domino och ett frontend som möter alla användarkrav på en modern webbplats var en utmanande kombination som en av våra mest erfarna konsulter fick sätta tänderna i. Och löste med den äran.

Tobias Mård - Kundansvarig

Kundansvarig

Tobias Mård

Förutom att se till att utvecklingsteamet hade den kompetens och de resurser som behövdes satt Tobias även med i Styrgruppen som involverades en hel del i det agila projektet. Det var faktiskt den andra webbplatsen för boden.se som Tobias var med och skapade.

Fler milstolpar på vår resa

Låt dig inspireras av några upptäckter vi gjort tillsammans med våra kompisar.