Pitekompassen

Pitekompassen från Piteå Kommun är ett digitalt utbildningsmaterial som syftar till ett aktivt lärande om praktiskt vardagsliv, samhällsorientering samt personlig utveckling. Materialet vänder sig i första hand till personer som är nya i Sverige, men kan även användas av andra. Grundtanken är att individen ska arbeta med materialet tillsammans med handledare, vägledare eller annan medarbetare i verksamheten.

Pitekompassen

Uppdrag: Utveckla ett digitalt stöd för nyanlända svenskar och ersätta den fysisk pärm som tidigare delades ut. Behåll befintlig struktur och upplägg för att undvika omarbetningar av innehållet.

Lösning: Tromb utvecklade en webbplats i Episerver, fristående från kommunens webbplats pitea.se eftersom det fanns ett önskemål att webbplatsen skulle ha en egen, neutral design och inte för starkt skulle förknippas med Piteå kommun. Ikonerna är speciellt formgivna för projektet och är avsedda att lätta upp det annars ganska formella och allvarliga textinnehållet. Bilderna ökar också användbarheten genom att göra det lättare att förstå de olika rubrikerna.

För att göra det enkelt och tydligt för ovana datoranvändare valde vi att lägga sökfunktionen på en egen undersida istället för att visa sökboxen direkt på varje sida. Detta påminner mer om en Googlesökning.

Materialet är uppbyggt kring olika områden. Inom varje område finns olika arbetsblad som alla är uppbyggda på samma sätt:

  • Inledande text som sammanfattar ämnet
  • En hänvisning till var man hittar mer information (i de flesta fall)
  • Förslag till diskussionsfrågor som ger möjlighet till reflektion
  • Praktisk uppgift (i de flesta fall)
  • Nyckelord som hör till ämnet och utvecklar ordförståelsen och språkutvecklingen
  • Beskrivning på vilket mål arbetsbladet syftar till.

Väl på en undersida gör designen det enkelt att hitta till övriga sidor i samma kategori och den så kallade brödsmulefunktionen gör det också enkelt att komma till överliggande kategorisida eller till startsidan.

Lansering till produktionsmiljö har gjorts i samarbete med Piteå kommuns IT-avdelning och all kod versionshanteras i deras källkodshanteringsplattform.

Besök Pitekompassen – din guide till Piteå och det svenska samhället – på https://pitekompassen.pitea.se

Fler milstolpar på vår resa

Låt dig inspireras av några upptäckter vi gjort tillsammans med våra kompisar.