Artificiell intelligens (AI), robotisering och dataanalys

Inom Tromb och vårt dotterbolag Substorm har vi bred kompetens för att kunna hjälpa dig att komma igång med din AI-satsning, genom vår mix av teknikkunnande, affärsförståelse och kunskap om användarbeteenden.

Artificiell intelligens (AI), robotisering och dataanalys

En av de allra hetaste samhällstrenderna idag handlar om artificiell intelligens och automatisering genom olika typer av robotar. På Tromb och vårt dotterbolag Substorm har vi praktiska erfarenheter inom AI/RPA och dessutom kompetensen att hjälpa dig att hitta affärsnyttan med din AI-satsning.

Samlingsbegreppet AI handlar främst om olika typer av intelligenta och självlärande tekniker som bildigenkänning, röst/tal-igenkänning eller prediktioner genom analyser av stora mängder data.

För dig som företagare handlar det om att lära känna dina kunder bättre och kunna förutspå deras behov innan de själv ens vet vad de behöver, eller att kunna erbjuda en smartare kundtjänst genom automatisering. Möjligheterna är oändliga, det är faktiskt i princip bara fantasin som sätter gränserna.

Vi har utvecklat en enkel modell i fyra steg för att kickstarta ditt AI-projekt:

Vår innovationssprint kan vara en bra metod för att utforma dina AI-lösningar när de väl är identifierade. På bara fem dagar tar vi tillsammans fram en prototyp som vi testar på målgruppen – det ger en ovärderlig input till projektet och får alla att arbeta mot samma mål.

RPA – Robotic process automation

Många gånger kan en oflexibel teknisk infrastruktur göra det svårt för att inte säga omöjligt att automatiskt flytta information mellan olika system, en uppgift som istället hamnar på mänskliga handläggare. Då kan en automatisering med hjälp av robotar – så kallad RPA – vara en kostnadseffektiv lösning.

Vårt dotterbolag Substorm arbetar med RPA-verktyg som BluePrism eller bygger anpassade robotlösningar där det är nödvändigt och Substorm har utvecklingsresurser som är specialiserade i ämnet, redo att ta sig an nya automatseringsuppdrag som förbättrar er konkurrenskraft och lönsamhet.

Dataanalys/data science

Ett välkänt citat är ”the world’s most valuable resource is no longer oil, but data”. Med det menas att de framtida framgångsrika organisationerna är de som har tillgång till stora mängder data och kunskapen att kunna analysera och använda den datan för att förbättra sina produkter och tjänster.

Analyserbar data är ofta utgångspunkten i AI/maskinlärningsprojekt och vi har kompetensen att hjälpa dig från att sätta upp rätt infrastruktur för datainsamling till att bearbeta och visualisera er data eller implementera maskinlärningsalgoritmer som ett stöd i er verksamhet.