Design och UX

Idag har upplevelse och användarvänlighet lika stor påverkan på din affär som den nyttiga funktionen i sig. Vi har valt att vända på den traditionella utvecklingsprocessen och låta användarupplevelsen styra våra projekt, bland annat genom vår populära innovationssprint och andra workshops.

Design och UX

Vi tror inte att kreativa människor presterar särskilt bra i tråkiga system. Därför väljer vi att lägga stor vikt på användarupplevelsen i varje projekt vi levererar.

En bra användarupplevelse handlar för oss om mer än en snygg yta, det handlar om en djup förståelse av användarens behov för att kunna bygga kreativa lösningar som möter de behoven på bästa sätt. 

Insikt om användarna

Vi hjälper gärna till med research om vem användaren är och hur deras användarresa ser ut innan vi tar fram olika användarfall och bygger en effektiv informationsstruktur. Det bildar basen för interaktionsdesignen (eller användarupplevelsen) i projektet vilket är en av de viktigaste delarna i varje projekt.  

Prototyping

Ett mycket effektivt arbetssätt är att ta fram visionsskisser och tidiga, klickbara prototyper på den tänkta appen, webben eller systemet, exempelvis genom vår innovationssprint. Det ger hela projektgruppen en samsyn om vad som ska utvecklas och ger en bra riktning för projektet. Vi jobbar också löpande med prototyper under projektets gång för att säkerställa både krav och användbarhet.

Tillgänglighetsanpassning

Det finns många anledningar att anpassa din webbplats så att så många som möjligt kan ta del av innehållet. Och naturligtvis finns det många lagar och regler på området. Vi kan ge dig stöd i hela processen, från att sätta upp tillgänglighetskrav till att implementera dem tekniskt och innehållsmässigt, genomföra tester, och även utbilda era redaktörer i att producera och publicera tillgängligt material enligt exempelvis WCAG och Webbtillgänglighetsdirektivet.

Digital signage

Tromb arbetar med Smart Sign, en av världens mest innovativa helhetslösningar för att sprida budskap på digitala skärmar. Digital signage är en perfekt lösning för mer interaktiv internkommunikation inom alla typer av företag, för hotell och restauranger eller för butiker och köpcentra. Skärmarna kan vara placerade över hela världen och du styr dem med några enkla knapptryck. Enkelheten gör att fler i företaget kan kommunicera på de platser de önskar. Vi på Tromb hjälper dig att tillgängliggöra data från olika affärssystem i realtid.

Rörlig media

Behöver du en företagspresentation eller paketering av ert erbjudande? En rörlig film kan vara en kostnadseffektiv lösning med hög genomslagskraft. Vi har bland annat förtroendet att jobba med det maffiga videointrot i Luleå Hockeys arenaupplevelse.

Vill du veta mer om våra kompetenser inom design och UX?

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa dig med dina digitala utmaningar!