Internet of Things (IoT)

En viktig del i samhällets pågående digitalisering är uppkopplingen av olika saker till Internet. Vi kan hjälpa dig att hitta affärsmöjligheterna och implementera lösningarna.

Internet of Things (IoT)

Genom IoT-lösningar kan vi exempelvis öka tryggheten inom vården, skapa smarta städer och effektivisera jordbruket. Inom Tromb finns både teknikkunskapen och affärsförståelsen för att lösa dina behov.

Inte minst inom offentlig sektor är intresset för IoT stort – med sensorer utplacerade i verksamheten kan en stor mängd data samlas in och exempelvis optimera energiförbrukning, öka tryggheten för medarbetare och invånare eller sänka underhållskostnader.

Vi har god kunskap om både de tekniska förutsättningarna – olika typer av sensorer och datainsamling genom exempelvis LoRa-nätverk – och kapaciteten att implementera lösningar rent tekniskt. Dessutom har vi processer för att hjälpa till att identifiera och utveckla effektiva lösningar, exempelvis genom vår populära innovationssprint.

Är du nyfiken på hur IoT skulle kunna effektivisera din verksamhet?

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa dig med dina digitala utmaningar!