Fyra anledningar till att ditt företag behöver ett designsystem

Vad är ett designsystem och varför är det relevant för ert varumärke? Vi träffade Tomi Skantz, Digital Experience Designer på Tromb, över en lunch och fick några konkreta tips på vägen.

Fyra anledningar till att ditt företag behöver ett designsystem

Hej Tomi, kan du berätta lite kort om vad ett designsystem egentligen är?

– Det enklaste är väl kanske att beskriva det som ett bibliotek av färdiga designkomponenter för olika kanaler. Ett uppslagsverk som man sedan använder sig av när något ska designas.

Det låter lite som en varumärkesidentitet, vad är skillnaden?

– Designsystemet blir ofta en förlängning av den grafiska profilen och tack vare att det är mer detaljerat än ett vanligt profilprogram hjälper det också upplevelsen att bli mer konsekvent. Om den grafiska profilen till exempel bestämmer vilka typsnitt man ska använda så går designsystemet ett steg längre och ger riktlinjer om hur typsnittet ska appliceras i olika situationer som sidrubriker, i formulär, knappar eller i en navigering.

Jag har hört dig prata om att många företag bär på en designskuld, kan du berätta lite om vad du menar med det?

– Absolut! Många av de varumärken jag har jobbat med har utvecklats under en längre tid och det har med åren skapats flera olika designlösningar som i värsta fall konkurrerar med varandra men i de flesta fall erbjuder olika lösningar på samma problem. Som ett konkret exempel kanske det finns 15-20 lösningar på hur en call-to-action-knapp ska se ut i digitala kanaler. Det innebär att det blir svårt att vara konsekvent när man ska utveckla en ny tjänst, att man slösar onödigt mycket tid på att uppfinna hjulet, och i slutändan att kundupplevelsen blir förvirrande eller åtminstone inte så tydlig som den skulle kunna vara.

Tomi Skantz är Digital Experience Designer på Tromb.

Hur tar man bäst fram ett designsystem då?

– Såklart behöver man i första hand utgå från den varumärkesprofil som förhoppningsvis redan finns på plats – vilka färger, ikoner, typsnitt och andra designmönster kännetecknar varumärket? Sedan handlar det mycket om att förstå användarens behov och förväntningar när de interagerar med varumärket – vad vill man som användare uppnå och vilka är de viktigaste kanalerna man använder sig av? Under själva utvecklingsprojektet är just prototypande och feedback från användarna extremt viktigt.

Slutligen, vilket varumärke är din största förebild när det gäller att jobba konsekvent med sitt designsystem och varför?

­– Får jag ge mer än ett exempel? Okej… Hubspot, Shopify och Mailchimp är tre varumärken som har arbetat fram väldigt bra designsystem. Åtminstone Hubspot och Mailchimp är också bra exempel på företag som dragits med rätt stora ”designskulder” men verkligen har ryckt upp sig, vilket man också tydligt kan se har påverkat deras anseende hos användarna.

Tomis tips: Fyra fördelar med ett designsystem

Trombs Digital Experience Designer Tomi Skantz berättar om vinsterna med att investera i ett robust designsystem för era digitala kanaler.

1. Snabbare tid till marknad

När nya tjänster eller lösningar ska designas behöver man inte bygga nytt från grunden, med ett designsystem på plats blir designarbetet mindre resurskrävande.

2. Konsekvent användarupplevelse

Ett bra designsystem har fokus på vad användaren behöver och man behöver inte diskutera designbeslut baserat på magkänsla. Det ger en mer konsekvent varumärkesupplevelse genom alla plattformar.

3. Bättre samarbete i teamet

De olika målen och förväntningarna i teamet vävs samman och man har enklare att fatta gemensamma beslut om kundupplevelsen när man inte behöver lägga tid och energi på att fatta en massa designbeslut.

4. Skalbarhet

Det går fortare att skala upp produkten genom att lägga till tjänster om ett robust designsystem har använts i grunden och man inte har ”byggt fast” sig i en begränsande designlösning.