Tre tips till dig som vill ha högre kvalitet och snabbare leveranser med hjälp av DevOps

Tre tips till dig som vill ha högre kvalitet och snabbare leveranser med hjälp av DevOps

När de digitala lösningarna blir en allt viktigare del i många företags affärsidé ökar också kraven på att tjänsterna ska vara stabila och kunna uppdateras snabbt och utan störningar. Vi träffade Olov Nilzén som är systemutvecklare och developer expert inom området DevOps på Tromb för att få veta mer.

Hej Olov, kan du berätta lite kort vad DevOps egentligen är?

– Man kan säga att DevOps handlar om en mix av rutiner kring utveckling och infrastruktur, helt enkelt för att kunna öka takten i den löpande utvecklingen. Continuous integration och continuous delivery är två nyckelbegrepp som många säkert känner igen. Något förenklat kan man säga att det handlar om att kontinuerligt publicera koden till nya funktioner och att det finns automatiserade rutiner som säkerställer att koden fungerar som det är tänkt.

Men är det här nytt?

– Nja, nytt och nytt… Men de senaste åren har utvecklingen gått fort framåt när det handlar om smarta tjänster inom just DevOps, och nya möjligheter har öppnats nu när i princip allt lagras i molntjänster som Microsoft Azure och Amazon Web Services. Microsoft har till och med döpt om sin tjänst från Team Services till just Azure DevOps där man tillhandahåller en hel svit av tjänster inom det här området. Det är just nu är på gång att förändra rätt mycket kring hur företag arbetar med tester och leveranser av sin kod.

Kan du ge några exempel på vad det rent konkret innebär för era kunder?

– Rent konkret så behöver man lägga lite mer tid i början av projekten, för att konfigurera automatiska publiceringsprocesser där all ny kod byggs och testas när man publicerar den till en testmiljö. Det är en sorts kvalitetssäkring som blir viktig inte minst när man jobbar med en digital produkt som hela tiden vidareutvecklas, kanske av flera olika team dessutom och där funktioner riskerar att störa ut varandra. Det kunden framför allt märker är färre driftstörningar i tjänsterna och att nya funktioner kan publiceras minutsnabbt.

Olov Nilzén är systemutvecklare och Tromb Developer Expert inom DevOps.

Jag har också sett att det pratas mycket om microservices, är det också en del av DevOps?

– Ja, det skulle man kunna säga, det hänger ihop lite med tänket kring continuous delivery och är en systemarkitektur som innebär att en applikation byggs genom ett antal små tjänster, som var och en står på sina egna ben som kommunicerar med varandra genom ett API. Det är inte minst populärt i större organisationer eftersom det blir lätt att byta ut tjänsterna vid behov, eller del dem med andra applikationer inom organisationen.

Slutligen, vad skulle du säga är de största vinsterna med DevOps?

– Framför allt handlar det om vi ser en markant högre kvalitet i de tjänster där vi fullt ut implementerat ett DevOps-tänk. Med kvalitet menar jag både att vi har mindre driftstörningar vid vanlig drift men kanske framför allt att riskmomentet vid systemuppdateringar och publicering av ny kod är i princip borta nu. I och med att funktionerna publiceras mer kontinuerligt går också större uppdateringar betydligt snabbare i och med att koden redan är testad och finns i rätt driftsmiljö.

Olovs tre tips för de som funderar på DevOps:

  1. Börja med att mäta nuläget och rita upp hur det nuvarande flödet ser ut så att ni får svart på vitt vad som är era flaskhalsar och riskområden. Då brukar det vara rätt lätt att bygga ett case för ett mer strukturerat arbete med DevOps.
  2. Välj tjänster utifrån era behov. Det finns många likheter men också vissa skillnader mellan exempelvis Azure, AWS och Google Cloud.
  3. Ta inte för stor tugga från början utan börja med några få tjänster för att testa och lära er. Börja då med fördel med de tjänster som redan är molnbaserade för att sedan flytta ut fler och fler tjänster till molnet allt eftersom.