Innovationssprint med Tromb

Innovationssprint med Tromb

Vi arbetar med ett statligt verk som driver några av landets största projekt inom digital transformation. Tromb är upphandlad leverantör inom innovation, användarupplevelse och teknikutveckling.

Uppdrag

Kickstarta två konkreta projekt och öka organisationens fokus på användbarhet och design.

Lösning

Vi vände på projekten och utgick från den önskade användarupplevelsen – hur de planerade verktygen skulle se ut och användas.

Förutom att en UX-resurs från Tromb arbetade inbäddat i projekten i syfte att ta fram en ordentlig designstrategi genomförde vi även två innovationssprintar för att få en gemensam förståelse för utmaningen och testa idéer på tänkbara funktioner.

Under innovationssprintarna arbetade projektgruppen tillsammans under en hel arbetsvecka med guidning av Trombs innovationsledare. Vi analyserade problemen, identifierade hot och möjligheter, skissade lösningar och testade dem på slutanvändarna.

Effekt

Innovationssprintarna ledde till att hela projektgruppen fick en samsyn om vad projektet innebar och vilka utmaningar som låg framför dem. Genom designprototypen gick det även enklare att prata om projektet och få förståelse för dem internt.

Läs mer om Trombs innovationssprint »