Innovationssystem och appar till Volvo Penta

Att jobba med Google Design Sprint är numera en nyckel i Volvo Pentas innovationsarbete.

Innovationssystem och appar till Volvo Penta

Tromb och Volvo Penta har under flera år samarbetat för att hitta nya arbetssätt som gör det möjligt att snabbare nå ut på marknaden med olika typer av tjänster och produktlösningar.

Tillsammans har vi genomfört ett tiotal Google Design Sprints i olika typer av projekt, från produktutveckling till plattformar för kundinformation, vilket har bidragit till en ännu starkare innovationskultur inom Volvo Penta.

Förutom detta har Tromb även hjälpt till med bland annat utveckling av mobilapplikationer i Flutter, workshopledning och strategiskt designstöd.

– Innovation är en del av Volvo Pentas DNA och vi uppskattar starka partners i vår innovationsresa.

Att jobba med Google Design Sprint är en nyckel i vårt arbete och i tuff konkurrens har Tromb nyligen fått förnyat förtroende att driva ett antal designsprintar hos oss.

Jag är tacksam för deras personliga engagemang och viljan att ta det extra steget för att stödja Volvo Penta i vår digitala resa! 

Jonny Salo-Premmert, CIO Volvo Penta

Samarbetet i siffror:

  • 10+ Google Design Sprints och liknande innovationsmetoder
  • 4 dagar från idé till prototyp
  • 70+ deltagare har fått prova på nya innovationsmetoder på plats och på distans