LKAB – Systemtåget

Snabbare hantering och säkrare data med Systemtåget

Systemtåget är inte bara namnet på applikationen utan också ett tåg som fraktar material som exempelvis oljor, vagnshjul och bentonit mellan bland annat Luleå, Malmberget och Kiruna. När LKAB vände sig till Tromb sköttes rapportering och dokumentation kring Systemtåget i Excel och kommunikation via mejl. LKAB ville därför få hjälp att digitalisera hanteringen kring systemtåget för att effektivisera processen och höja datakvaliteten.

Uppdraget

Utvecklingen av LKAB:s app Systemtåget är ett klassiskt digitaliseringsprojekt för Tromb. Här ersattes manuellt arbete i Excel och mejl med en modernwebbapplikation.

Lösningen
I det här fallet hade LKAB mycket god kännedom om sin process och vilka andra system som applikationen behövde integrera med. Målet var att LKAB skulle kunna ersätta excelark och mejl med en rollbaserad applikation för lossare/lastare, växlare, tågpersonal samt logistiker.
Tech stack
.NET, Entity Framework, MSSQL, REST, Angular, Angular Material, Azure Pipelines, Azure DevOps, Azure AD