LKAB – Systemtåget

Snabbare hantering och säkrare data med Systemtåget

Systemtåget är inte bara namnet på applikationen utan också ett tåg som fraktar material som exempelvis oljor, vagnshjul och bentonit mellan bland annat Luleå, Malmberget och Kiruna. När LKAB vände sig till Tromb sköttes rapportering och dokumentation kring Systemtåget i Excel och kommunikation via mejl. LKAB ville därför få hjälp att digitalisera hanteringen kring systemtåget för att effektivisera processen och höja datakvaliteten.

Uppdraget

Utvecklingen av LKAB:s app Systemtåget är ett klassiskt digitaliseringsprojekt för Tromb. Här ersattes manuellt arbete i Excel och mejl med en modernwebbapplikation.

Lösningen

I det här fallet hade LKAB mycket god kännedom om sin process och vilka andra system som applikationen behövde integrera med. Målet var att LKAB skulle kunna ersätta excelark och mejl med en rollbaserad applikation för lossare/lastare, växlare, tågpersonal samt logistiker.

Tech stack

.NET, Entity Framework, MSSQL, REST, Angular, Angular Material, Azure Pipelines, Azure DevOps, Azure AD

"Systemtåget är ett bra exempel på effektiv digitalisering som hjälper verksamheten att fokusera på sin kärnverksamhet som i detta fall är att tillgodose LKAB:s produktionsprocess med nödvändigt material.”

— Andreas Nilsson, CTO på Tromb

Resultat

Webbapplikationen Systemtåget, som används mobilt direkt på bangården och via desktop för logistiker, har bidragit till att hantering och dokumentation kring systemtåget både går snabbare och kan göras på ett mer användarvänligt sätt. Tidskrävande mellanled har kunnat plockats bort samtidigt som det nu finns betydligt bättre kontroll över data. Det är helt enkelt svårare att göra fel.

I appen kan man bland annat se var en vagn befinner sig, vad den innehåller, historik för vikter och volymer samt vilken vagn som är lämplig att använda vid nästa lastning. ADR-rapport kan även när som helst tas ut för vagnar som innehåller farligt gods.

Tromb är LKAB:s digitaliseringspartner och Systemtåget är ett av fler projekt inom pågående samarbetsavtal.

Vill du veta mer om projektet?

Andreas Nilsson

Andreas Nilsson

andreas.nilsson@tromb.com

+46 (0)70-390 43 90

Vill du att vi kontaktar dig?

Vi säkrar din digitaliseringsresa.

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa er på vägen?
Kontakta oss, vi berättar gärna mer.

Kontakta oss
Tromb logo