Bromsa eller gasa ur krisen?

Ny verklighet kräver ännu mer fokus på digitalisering och kundnytta.

Bromsa eller gasa ur krisen?

Den pågående corona-pandemin har gjort det skrämmande tydligt att digitalisering, snabb innovation och djupa insikter om kundernas drivkrafter är viktigare än någonsin. Inte bara som konkurrensmedel, utan för många företag som ett sätt att överhuvudtaget överleva krisen.
– Vi vill försöka hjälpa företag att inte bara agera defensivt och försöka spara där det går, utan tvärtom ha målsättningen att gå stärkta ur coronakrisen, säger Anders Hallberg, vd på Tromb.

Tromb har redan visat att det kan löna sig att jobba med moderna innovationsmetoder i dessa kristider. För några veckor sedan arrangerades ”Hack the crisis Sweden”, ett nationellt initiativ från Regeringen och DIGG för att hitta smarta lösningar på utmaningar kopplade till spridningen av covid-19. Tromb ställde upp med ett team som slutade på en fjärdeplats i sin kategori – ”concepts to save communities”.

– Vi ser att företag som innoverar snabbt, exempelvis genom en innovationssprint där man kan utveckla banbrytande koncept bara tre dagar, får större möjligheter att klara sig genom krisen. Vi blev enormt taggade över att se styrkan i våra metoder genom Hack the Crisis och vill nu på liknande sätt hjälpa lokala företag som drabbas, säger Anders Hallberg.

Vi hoppas att det kan bidra till att fler företag får möjligheten att faktiskt våga gasa.

Anders Hallberg, vd Tromb

Rent konkret erbjuder nu Tromb fri rådgivning och behovsinventering och har under våren lanserat en serie av kostnadsfria webinarier för att dela med sig av inspiration och kunskap. Man kan också hjälpa till att hitta finansiering för olika insatser, exempelvis att genomföra en innovationssprint för att snabbt ställa om verksamheten eller att framtidssäkra sitt företag genom en handlingsorienterad digitaliseringsplan.

– Vi tycker att det är oerhört positivt att bland annat regionerna och Vinnova nu sett till att det finns extra medel att söka, inte minst för småföretagare, och att de satt in extra resurser för att snabbt kunna hantera ansökningarna. Förutom att uppmärksamma detta vill vi också dra vårt strå till stacken och ställer därför upp med fri behovsanalys och rådgivning där det behövs. Vi hoppas att det kan bidra till att fler företag får möjligheten att faktiskt våga gasa och kunna gå stärkta ur den här krisen, avslutar Trombs vd Anders Hallberg.

> Läs mer om finansieringsmöjligheter

> Se webinar om Trombs digitaliseringsplan

> Innovera snabbare med Trombs innovationssprint

Kontakta Tromb för rådgivning och behovsanalys