Checklista för rättvisare rekrytering och Gender Contact Point (GCP)

Gender Contact Point (GCP) är ett initiativ från Luleå Tekniska Universitet med syfte att skapa en innovativ samverkansmiljö inom praktisk jämställdhetsintegrering och att i samverkan med lokala it-företag ta fram verktyg för detta. Den 21/2 på Gender Contact Point dagen var det slutkonferens och dags att summera det arbete som gjorts i projektet.

Linda talar på GCP. Fotograf: Melina GranbergLinda Lundmark talar på GCP. Foto: Melina Granberg

– Tromb har under projektets gång tagit del av den genusforskning som bedrivits på universitetet och valt att bidra med att ta fram en checklista för rekrytering som baserats på just denna genusforskning, allt för att ge framtida kandidater rättvisa förutsättningar och bedömningar när de söker arbete hos oss säger Linda Lundmark, Digital Affärsutvecklare på Tromb.

 

Linda talar på GCP

– Lärdomarna från projektet har varit många; sprid information brett i organisationen, våga vända blicken mot andra nätverk, hur viktigt det är med att formulera sig rätt och hur bilder kan förstärka redan vedertagna stereotyper, fortsätter Linda Lundmark.

– ”Den som är normen ser ofta inte olikheterna”. Gender Contact Point-projektet har skapat en medvetenhet hos oss på många plan, från fikarum till ledningsgrupp och har rent konkret hjälpt oss vidareutveckla vår rekryteringsprocess till att vara ännu mer inkluderande. Vi har även övergripande sett över och förändrat vårt bildspråk på ett positivt sätt avslutar Linda Lundmark.

Tack Gender Contact Point för att vi fått vara med på denna resa.

För mer information kontakta Linda Lundmark (linda.lundmark@tromb.com) på 070-397 57 76 eller besök sidan för GCP projektet.

 

Gender Contact Point (LTU)