Nästa generation av .NET är presenterad

Nästa generation av .NET är presenterad

Vi på Tromb använder Microsofts .NET-plattform som ett av våra främsta verktyg för att bygga system. Plattformen består av en bra och heltäckande bas av verktyg och ramverk som låter oss fokusera på det vi gör bäst, utveckla lösningar. Men vad är .NET och var kommer det från? Trombs Utvecklare Robin Olsson berättar om den senaste versionen, .NET 5, som presenterades i november.

Den senaste versionen av .NET Core, kallad .NET 5 är presenterad. Det är den första versionen i Microsofts resa till en samlad .NET-plattform. Att nästa version heter just .NET 5 är av två anledningar: för att undvika förvirring med .NET Framework 4 och för att understryka att detta är den huvudsakliga versionen av .NET och vägen framåt för nya projekt. Samlad i detta sammanhang syftar på att .NET Core och Mono/Xamarin hamnar under en och samma version med ett och samma basbibliotek.

.NET är en plattform som Microsoft började utveckla under 90-talets senare hälft. Som plattform har .NET i princip hela sin livstid erbjudit möjligheter att utveckla både desktop-applikationer och webbaserade system, där båda formerna har förändrats och utvecklats över tid. 2009 så dök det första stödet för mobila appar upp i form av MonoTouch, vilket var ett sätt att utveckla iOS-appar med .NET. MonoTouch blev senare Xamarin.iOS, vilket är en del av Xamarin-plattformen som i sin helhet erbjuder möjlighet att utveckla appar för iOS, Android, Linux, macOS och Windows, och köptes upp av Microsoft under 2016.

Samma år som Tromb grundades så presenterade Microsoft vad som kallades .NET Core: en helt ny, open source och cross-plattform version av .NET (för Windows, Linux och macOS). Vid den tiden så var open source och Microsoft inte något du hörde så ofta tillsammans, så det möttes med viss skepsis, även om vi på Tromb var väldigt förväntansfulla.

Under åren så har Microsoft visat att de står fast vid sitt beslut att mer och mer ge sig in i open source-världen. Fler och fler komponenter släpps som open source och mer stöd för att integrera med t.ex Linux dyker upp.

Utmaningar på vägen
Men i och med .NET Core så dök ett nytt problem upp. .NET Core och ”vanliga” .NET (mer korrekt .NET Framework 4) var inte helt kompatibla med varandra och det var inte alltid enkelt att veta vad som fungerade på vilken version. De hade båda stöd för samma språk, men många av de ramverk man tog för givet i .NET Framework erbjöds i nya tappningar i .NET Core. ASP.NET blev ASP.NET Core, Entity Framework blev Entity Framework Core och så vidare, där alla erbjuder liknande funktionalitet som sin motsvarighet men är helt egna ramverk. Så ett system baserat på .NET Framework gick inte nödvändigtvis att köra i .NET Core utan stora ombyggnationer.

Situationen förbättrades under åren genom skapandet av .NET Standard, av att .NET Core byggde ut sitt stöd för .NET Framework-ramverk och helt enkelt av att nya projekt allt oftare redan från början baserades på .NET Core.

Nyheter i .NET 5:
– Samlar .NET Core med Mono/Xamarin, så att båda två utgår från samma BCL (Base Class Library)
– C# 9 och F# 5
– Förbättringar i många områden såsom: Single File Apps, System.Text.Json, App Trimming
– Prestandaförbättringar

Även om det nya namnet, .NET 5, indikerar ett stort kliv så bör nog denna version i huvudsak ses som ett inkrementellt steg mot en mer enhetlig och tydligare .NET-plattform, där vi är på väg bort från förvirringen med .NET Core och .NET Framework. De nyheter .NET 5 erbjuder är mer ”quality of life”-karaktär, där redan existerande funktioner blivit ännu bättre, men det kan i sig innebära att det är värt att ta ett kliv in och använda funktioner som du tidigare varit osäker på.

Så även om .NET börjar ha en lång historia så gör Microsoft ett bra jobb för att hålla .NET modernt och relevant. Oavsett så är det helt klart ett steg i rätt riktning och ett steg vi på Tromb kommer följa i!

Vill veta mer om .NET 5?