Case

Uppdrag: En halv miljon GDPR-säkrade valsamtal

Hur håller man koll på en halv miljon telefonsamtal? Den utmaningen ställdes Tromb inför av kunden LO som har satt som mål att ringa 500 000 LO-medlemmar inför höstens val.
– Lösningen blev en lättanvänd webbaserad plattform som i realtid ger värdefull statistik om hur många samtal som rings av de olika förbunden, berättar Peter Bergkvist, ansvarig för Trombs verksamhet i Stockholm.

I en stor organisation blir det ännu viktigare att hålla koll på detaljerna. Realtidsstatistik kan vara ett viktigt verktyg för att planera och följa upp verksamheten och säkerställa att man hela tiden rör sig i rätt riktning.

Inför valet 2018 har LO som mål att deras olika förbund ska nå ut till en halv miljon medlemmar runt om i landet. Då varje förbund har sina egna organisationer och IT-plattformar kan det vara en stor utmaning att planera och följa upp arbetet.

– Verktyget som vi kallar för Samtalsräknaren digitaliserar hela processen kring registrering av samtal och låter personalen fokusera på att ta så många medlemskontakter som möjligt, säger Peter Bergkvist, kundansvarig för LO.

Allt från att skapa konto till att få support och instruktioner till att logga vilka kontakter man tagit sker helt digitalt i ett särskilt utvecklat webbverktyg. Det ger LO en central överblick och minskar administrationen för deras ringcenter.

– I projektet har vi också behövt tänka på PUL och de kommande skärpningarna i och med GDPR. Inga personuppgifter eller andra uppgifter om samtalens innehåll sparas därför i verktyget, endast antal genomförda samtal per förbund, avslutar Peter Bergkvist.

500 000

Så många samtal vill LO hålla koll på med hjälp av Samtalsräknaren.