10 spaningar

Från hållbarhet till metaverse

Tromb arbetar mycket med forecasting, för oss är det väldigt viktigt att ha koll på framtiden, och vad som är på gång, både för att förstå vad vi behöver lära oss mer om, men också för att kunna hjälpa våra kunder att fokusera på rätt saker.

Varje år gör vi en lite större omvärldsspaning, och bjuder in alla som vill lyssna. Årets forecast handlar om allt från hur teknik kan skapa mer hållbara lösningar, till hur tekniken bakom virtuella fastigheter i metaverse kan hjälpa till att skapa nästa generations online-identitet.

tl;dr för dig som inte har tid att se hela inspelningen - 10 spaningar för 2022 (och framåt)

From born digital to born distributed
Idag måste vi inte bara ha ett digital-first mindset, vi måste också ha ett distributed first mindset, för att kunna nå kunder och talanger världen om.

We want a total experience
Vi vill alla ha en totalupplevelse, oavsett om vi är anställda, kunder eller partners så vill vi ha samma, väldesignade upplevelse i alla interaktioner med ett varumärke.

Data sharing becomes a competitive advantage
Nästa generations samarbeten och partnerskap bygger inte bara på avtal och ett producent-leverantörsförhållande, utan också att man delar data, från order till planering och forecasts.

Automate all the things
Automation blir både vanligare, och mer tillgängligt. Från enkla automationer som RPA, för att hjälpa till med enklare administrativa arbeten, till intelligent automation som själv kan fatta beslut och bli en del av teamet.

The CTO runs the factory
Smarta devices, robotar, sensorer, digitala tvillingar – det vi tidigare kallade för tech kommer att få en helt ny roll i organisationen.

Non-fungible trust
NFTs, blockchain & crypto-valutor hör vi talas om varje dag, men tekniken bakom kan i framtiden hjälpa till att verifiera både identitet och ägarskap på vad som helst.

Connected sustainability
Ju mer uppkopplade våra industrier och kontor blir, ju större blir möjligheterna att optimera och styra mot mer hållbar produktion.

Real life, extended
Metaverse handlar om mer än virtuella världar och headsets. Med hjälp av teknik kan vi bygga nya digitala lager i vår fysiska värld.

The benefits package
För att säkerställa att vi får behålla våra talanger och anställda så måste vi se bortom lönen. Det är bara en av manga drivkrafter, som företag måste vi tillhandahålla en Total Experience som vi pratade om tidigare.

Innovate again
Vi måste sluta tänka på innovation som något “nytt”. Innovation handlar lika mycket om att bygga vidare på befintliga produkter och tjänster, att utveckla och växa våra plattformar.

Vill du veta mer om Trombs arbete med forecasting, eller kanske ha hjälp med att själv göra en spaning för ditt företag? Kontakta Lars Huring eller Hugo Wittorf!