LKAB tar sikte på framtiden – har valt strategisk digitaliseringspartner

LKAB väljer Data Ductus och Spin Growth (moderbolag till Tromb och Substorm) som digitaliseringspartner. Avtalet tecknas på 3 år med möjlighet till förlängning och innebär att de nya avtalsparterna primärt tillför LKAB expertis inom systemutveckling, arkitektur, utvecklingsmetodik och arbetssätt. Avtalet omfattar även Artificiell Intelligens, Intelligent Automation, digitaliseringsledning, design och molntjänster.

LKAB har under första halvåret 2021 upphandlat strategiska konsulter med ambitionen att förflytta LKAB in i framtiden och säkerställa att bolaget ligger i framkant internationellt. Med hjälp av ny, smart och skräddarsydd teknik är siktet inställt på högre säkerhet och en ännu effektivare, mer hållbar gruvbrytning, i alla led.

Digitaliseringen innebär ett gigantiskt utvecklingssprång för hela LKAB.

–Vi är oerhört stolta över att LKAB väljer oss. Konkret innebär det ett behov av minst ett 10-tal nyrekryteringar per bolag. Uppdraget handlar om att förflytta LKAB in i framtiden och vi ser fram emot att kroka arm med Data Ductus och LKABs egna team för en spännande resa tillsammans. Det är ett gigantiskt teknikskifte som sker i hela LKAB och vi står väl rustade på alla fronter, med lång erfarenhet av liknande uppdrag och en rad skickliga specialister i våra bolag. Säger Anders Hallberg, VD för Spin Growth.

Han fortsätter:

-Vi är extra glada att Tromb får förtroende avseende LKABs kärnbehov: kompetens kring arkitektur, integration, systemutveckling och systemplattform. Med den matchningen har vi optimala förutsättningar att tillsammans genomföra en framgångsrik digitaliseringsresa.

Vi är extra glada att Tromb får förtroende avseende LKABs kärnbehov: kompetens kring arkitektur, integration, systemutveckling och systemplattform.
Anders Hallberg, VD för Spin Growth

Fokus på hållbar gruvdrift

Framtidens gruva är koldioxidfri, digitaliserad och autonom. Det ställer krav på nya styrsystem, ny och utvecklad gruvutrustning samt komplexa och effektiva ledningssystem som möter framtidens krav på en hållbar industri. Hos både Data Ductus och Spin Growth konstaterar man att bolagens framtidsvision stämmer väl överens med LKABs.

-Det är mycket hedrande att få LKABs förtroende att bli en av deras digitaliseringspartner när de nu står inför den största omställningen i sin 130-åriga historia. Vi har sedan flera år tillbaka förmånen att leverera IT-lösningar till detta innovativa gruvbolag och nu fördjupar vi samarbetet ytterligare. Att detta partnerskap dessutom bidrar till LKABs gröna omställning ligger helt i linje med vår vision om att genom teknisk innovation möjliggöra ett hållbart samhälle, säger Stefan Lundström, VD på Data Ductus.

AnnaCarin Falkman, affärsområdeschef på Data Ductus fortsätter:

-Jag är oerhört imponerad av LKAB’s visionsarbete och ser fram emot att tillsammans med dem och andra leverantörer vara med och realisera en del av detta.

Jag är oerhört imponerad av LKAB's visionsarbete
AnnaCarin Falkman, affärsområdeschef på Data Ductus

AI och Intelligent Automation en del av lösningen

-Det är fantastiskt spännande digitaliseringsutmaningar som ligger framför oss när denna omställning skall göras, tekniskt såväl som förändringsledningsmässigt. Substorm drivs utifrån grundidén att Artificiell Intelligens och Intelligent Automation är nyckeln till en hållbar och jämställd framtid. Nu får vi möjlighet att tillsammans med Tromb, Data Ductus och LKAB gå från ord till handling och bevisa att det går, avslutar Sofi Elfving, vd och grundare på Substorm.

image

Spin Growth är moderbolag för bland annat Tromb och Substorm – en ny sorts tillväxtpartner som hjälper företag och entreprenörer att navigera rätt bland bolagsstyrning, affärsmodeller, digitalisering, varumärkesstrategier, finansiering och kapitalanskaffning. Spin Growth stöttar din utveckling som företagare med kompetens, erfarenhet och kreativitet oavsett om du är en innovativ start-up, ett snabbväxande ungt bolag eller ett företag i behov av nystart.

För mer information, kontakta:

Anders Hallberg, VD Spin Growth
anders.hallberg@tromb.com
070-360 05 25

Sofi Elfving, VD Substorm
sofi.elfving@substorm.ai
070-359 40 68

Stefan Lundström, VD, Data Ductus
stefan.lundstrom@dataductus.se
070-532 97 94

AnnaCarin Falkman, affärsområdeschef, Data Ductus
annacarin.falkman@dataductus.se
070-373 03 85