Tromb och Substorm i samarbete med Styrkebyrån för hälsa och friskvård

För att främja hälsa och arbetsmiljö har Tromb och Substorm under våren arbetat med friskvårdsföretaget Styrkebyrån. Alla kollegor inom företagen tar del av ett upplägg som är anpassat utifrån varje persons behov.

Med Styrkebyrån vill vi fortsätta uppmuntra till vardaglig rörelse och träning och skapa förutsättningar för god hälsa och välbefinnande.
Johan Rudström, HR-ansvarig på Tromb och Substorm

För Tromb och Substorm är den sociala hållbarheten en viktig och högt prioriterad fråga. Genom åren har vi arbetat med olika utmaningar och friskvårdsaktiviteter för att uppmuntra till motion och friskvård. Med syftet att ytterligare förbättra oss i vårt hälsofrämjande arbete har vi under våren inlett ett samarbete med Styrkebyrån.   

– Med hemmajobb följer mycket stillasittande. Med Styrkebyrån vill vi fortsätta uppmuntra till vardaglig rörelse och träning och skapa förutsättningar för god hälsa och välbefinnande, säger Johan Rudström, HR-ansvarig på Tromb och Substorm. 

Tillsammans med Styrkebyrån tar vi ett nytt grepp med individuella hälsokartläggningar för att stötta varandra att göra kloka hälsoval som håller över tid.  

Tromb och Substorm i samarbete med Styrkebyrån

– Vi har en historia av att vara en aktiv arbetsplats, med både hälsoutmaningar och gemensamma tävlingar på våra kontor. Med hjälp av Styrkebyrån får vi in ny energi och lite nya grepp i det pågående arbetet och kan därför bidra till att allas hälsa blir hållbar och långsiktigt bra eftersom Styrkebyrån fokuserar mer på helhet och långsiktighet.  

Styrkebyrån grundades 2014 av Johanna Barvelid och Clara Fröberg som båda är utbildade personliga tränare. Samarbetet inleddes i mars med en inspirationsföreläsning och nu under våren har träningspassen kommit igång. Varje vecka presenterar Styrkebyrån nya träningspass, utformade efter förutsättningar och målbild. Dessutom genomförs veckovisa utmaningar med fokus på sömn, återhämtning och kost. En gång i månaden fördjupas samtalen om välmående och hälsa med gruppsamtal eller föreläsning.  

Styrkebyrån är ett företag med fokus på träning och välmående och driver, utöver tränings- och friskvårdstjänster, även en podcast med över 300 avsnitt publicerade sedan starten.