Värderingsdrivna bolag vill utveckla och forma framtiden

Tromb och Substorm gillar att utmana och bryta ny mark, inte bara när det gäller modiga teknikval. Båda bolagen är värderingsdrivna, med stort fokus på sociala och mjuka värden. Jämställdhet och hållbarhet är tydligt utpekade som nyckelfrågor för att kunna möta framtidens utmaningar. Sofi Elfving, vd på Substorm och Karin Sjöö-Åkeblom, vd på Tromb hade båda äran att gästa Luleå Tekniska Universitet som talare under Gender Contact Point-dagen 2021, LTUs digitala jämställdhetskonferens den 2 december.

Karin & Sofie

Jämställt från dag ett

–Min vision var tydlig: att starta ett bolag där jag själv skulle vilja jobba, starkt värderingsdrivet och med jämställdhet som en röd tråd från dag ett. Det går inte att sticka under stolen med att det är utmanande, inte minst när det gäller att rekrytera jämställt. Men det är enormt belönande och värdefullt. För mig finns ingen annan väg, säger Sofi Elfving, vd och grundare av Substorm.

Min vision var tydlig: att starta ett bolag där jag själv skulle vilja jobba.
Sofi Elfving, vd och grundare av Substorm

I samband med den digitala jämställdhetskonferensen den 2 december 2021 berättade Sofi Elfving om bolagets strategiska utgångspunkt och delade med sig av sina erfarenheter.

–Substorm grundades 2019. Vi har redan 20 anställda och har som mål att nå 20 miljoner i omsättning. Vi får jobba hårt för att rekrytera och växa jämställt, med hjärtat. Än så länge lyckas vi med 50/50 när det gäller könsfördelningen i bolaget. Det har fattats många utmanande beslut på vägen och jag är helt säkert på att det blir så framåt också. Vi alla måste våga bryta strukturer om vi ska kunna förändra världen på riktigt, säger Sofi Elfving.

Värdegrunden som den röda tråden

Trombs grundare var redan vid starten 2013 överens om att skapa ett bolag med en starkt värderingsdriven kultur. Med rötterna inom tech och merparten anställda inom systemutveckling, är jämställdhetsaspekten i bolaget en stor utmaning.

–Tack vare LTU-projektet Gender Smart Arena, som vi aktivt medverkat i under många år, har Tromb byggt upp den egna kompetensen inom jämställdhet. Detta är stora strukturella frågor som tar tid att förändra. Med ny kunskap bygger vi insikter och får verktyg som hjälper oss att arbeta otraditionellt, hitta nya vägar och kravställa både internt och i dialog med våra kunder, säger Karin Sjöö-Åkeblom, vd på Tromb.

Hon fortsätter:

–Framåt måste bli ännu bättre på att rekrytera jämställt och att bygga jämställda team. Vi ska också bli bättre på att rekrytera redan på universiteten, och få med oss ungas infallsvinklar och expertis. Det handlar mycket om att hitta rätt medarbetare som vill göra framtidsresan tillsammans med oss. Det är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla lösningar som är relevanta för alla individer. Jag ser fram emot att fortsätta vässa Tromb på ett hållbart sätt och bryta ny mark med övriga bolag i koncernen, avslutar Karin Sjöö-Åkeblom, vd på Tromb.

Kontakt:

Karin Sjöö-Åkeblom
CEO
karin.sjoo-akeblom@tromb.com
Ph +46 (0)70-361 76 16

Sofi Elfving
CEO
sofi.elfving@substorm.ai
Ph +46 (0)70-359 40 68

En annan typ av företag

Tromb utvecklar kundernas bolag genom att ta fram de absolut bästa upplevelserna, drivna av starka kreativa experter, djupt rotade i den teknik, data och affärsstrategi som krävs för att nå excellens på marknaden. Tromb kombinerar dessa funktioner i en enda lösning, vilket skapar enhetliga varumärkesupplevelser med affärsmodeller som förändrar branscher och främjar meningsfulla relationer med användarna. Bolagets integrerade tankesätt har gjort Tromb till ett av Sveriges snabbast växande företag inom digital affärsutveckling.

Smart automation bygger på affärsbehov.

Substorm är ett ungt konsult- och techbolag med expertis från affärsutveckling och forskning inom området Intelligent Automation. Vi arbetar med tillämpad AI och Intelligent Automation, som vi tillgängliggör för fler företag och organisationer genom att sänka insteget och erbjuda konkreta och begripliga lösningar som omgående genererar affärsvärde.