WordPress

Leveransstandard och förutsättningar

När det kommer till standarder, förutsättningar och villkor är det lätt att missa sådant som kan verka vara detaljer men som senare kan visa sig ha stor vikt för slutleveransen, därför har vi tagit fram ett antal och förutsättningar som gäller för teknikleveranser av WordPress – så länge inget annat har avtalats.

Webbläsarstöd

I de fall inget annat är avtalat, kommer Tromb att testa så att sajten fungerar- och ser i stort sett likadan ut senaste versionen av följande webbläsare – vissa skillnader kan- och kommer dock alltid att förekomma.

Desktop
Chrome (Windows & macOS)
Firefox (Windows & macOS)
Safari (macOS)
Edge (Windows)

Tablet
Safari (iOS)

Mobil
Chrome (Android)
Safari (iOS)

Tillgänglighet

Webbplatsen ska tekniskt uppfylla och möjliggöra för en redaktör att skapa innehåll som uppnår WCAG nivå AA, som är det nivå som oftast kravställs på t.ex. kommuners webbplatser och sajter för verksamheter som erhåller någon form av statligt stöd.

JavaScript

För att alla funktioner på webbplatsen ska fungera som avsett, behöver användaren ha JavaScript aktiverat i sin webbläsare.