Identifiera nuläget

Discovery workshop

En workshop för att identifiera nuläge och ge hela teamet en gemensam bild av utmaningen.

Vår Discovery-workshop använder vi väldigt ofta i uppstarten av ett nytt projekt, eller när vi ska göra en större uppdatering av en befintlig tjänst. Discovery-workshopen används ofta tillsammans med vår Designstudio

Kontakta oss

Cecilia Sjöberg

Cecilia Sjöberg

cecilia.sjoberg@tromb.com

+46 (0)70-677 28 28

Vill du bli kontaktad?

Varför behövs den här aktiviteten?

För att som ett team skapa en gemensam förståelse för nuläget, och för de tydliga och otydliga utmaningar som finns i projektet. Vi gör också en kartläggning av personas och målgrupper, och förstår deras behov, drivkrafter och målsättningar.

Google Brand Sprint post its

När passar det med en Discovery-workshop?

Använd i uppstarten av projektet, eller vid ett större uppdateringsinitiativ, för att skapa en gemensam vision om vad projektet ska syfta till, för att identifera pain-points och kartlägga fallgropar.

Vad får du ut av en designstudio?

En tydlig riktning och vision, en målsättning med projektet. En kartläggning av stakeholders och målgrupper, samt en bra bild av vilka utmaningar som måste lösas för att lyckas med projektet.

Vill du veta mer om vår Discovery-workshop?

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.