Snabba lösningar tillsammans

Designstudio

Med Trombs designstudio-workshop så kan vi snabbt ta fram lösningar på stora och små problem. Designstudion är en enkel halvdagsworkshop där vi tillsammans går igenom ett problem, tittar på inspirationsexempel och sen tar fram ett antal lösningsförslag som vi sen går igenom, tittar på och väljer väg framåt.

Vill du bli kontaktad?

Kontakta oss

Karin Sjöö Åkeblom

Karin Sjöö Åkeblom

karin.sjoo-akeblom@tromb.com

+46 (0)70-361 76 16

Varför behövs den här aktiviteten?

Genom att alla får vara med och skissa så tar vi tillvara på allas idéer, och kan tillsammans utveckla dem till något bättre och större. Vi säkerställer också att alla förstår de flöden som vi jobbar med.

En workshop för att hitta lösningar och tillsammans välja väg.

När passar det med en designstudio?

Använd vid behov när ett designproblem uppstår, eller när en ny funktion ska utvecklas. Denna workshop fungerar i alla faser av ett projekt, oavsett om det är i uppstartsfas, eller mitt i ett långt projekt när utmaningar dyker upp.

Vad får du ut av en designstudio?

Efter en genomförd Designstudio så har teamet en uppsättning potentiella lösningar på en gemensam utmaning, och en större förståelse för problemet. Vi har också ett väldigt bra underlag för att börja med prototyping och användartester.

Vill du veta mer om vår Designstudio-workshop?

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.