Systemutveckling för nutid och framtid

Teknik och mjukvaruutveckling är för Tromb vad köket är för ett hem – hjärtat. Vi hjälper dig att både hitta och bygga med den bäst lämpade tekniken för dig, dina användare och din verksamhet. Oavsett problem, behov, språk och förutsättningar.

Några av våra systemutvecklingskunder

Teknik efter behov och inte tvärtom

Varje projekt är unikt och vi tror på att tekniken ska formas runt målen, behoven och de tekniska förutsättningarna. Inte tvärtom. Tromb har en djup och bred teknisk kompetens och kapacitet att välja rätt väg beroende på vad situationen kräver. Genom att dessutom arbeta användarcentrerat blir resultatet ett system som gör rätt saker för rätt personer på rätt sätt – både idag, imorgon och flera år framåt.

Få en kostnadsfri workshop!

På en timme kan vi ringa in vad ni bör satsa på härnäst och vad ni kan vänta med att utveckla. Resultatet levereras i rapportform med våra rekommendationer. Kostnadsfritt.

Boka din workshop »
https://tromb.com/wp-content/uploads/2024/01/pscase.jpg

Part Systems

En unik helhetslösning som visar vägen till en digital omvandling i fastighetsbranschen.

Teknik, fokus & funktion

För att tekniskt ta fram app och portal startade projektet med ett antal workshops. Därefter bildades ett team av utvecklare hos Part och Tromb som utmanade både varandra och nya tekniker. Allt från mjukvara till publik app för privatpersoner ingick i uppdraget.

https://tromb.com/wp-content/uploads/2024/01/elogit.jpg

Akkordportalen

Ett webbaserat verktyg till norska El og IT-Förbundet för att beräkna ackordslöner.

Teknik, fokus & funktion

Systemet hjälper förbundets medlemmar genom att hantera hela kedjan från ackordsregistrering till distribution av löneunderlag. Projektet var en helhetsleverans från Tromb och inkluderade förstudie, strategi, användarupplevelse, teknikutveckling, test och lansering.

https://tromb.com/wp-content/uploads/2024/01/telia-case.jpg

Priskalkylatorn

Ett nytt system som gör det enklare för Telias kunder att hitta information samt överblicka aktuella val och abonnemang.

Teknik, fokus & funktion

Projektet utfördes av ett team från Tromb tillsammans med personal från Telia. Det goda resultatet och den höga användarvänligheten beror delvis på de tester av systemet som gjordes bland slutanvändarna tillika Telias kunder.

https://tromb.com/wp-content/uploads/2024/01/lkab-case.jpg

Systemtåget

Ett klassiskt digitaliseringsprojekt där arbete i Excel och mejl ersattes med en modern webbapplikation för LKAB.

Teknik, fokus & funktion

Webbapplikationen Systemtåget, som används mobilt direkt på bangården och via desktop för logistiker på LKAB, har bidragit till att hantering och dokumentation kring systemtåget både går snabbare och kan göras på ett mer användarvänligt sätt. Tidskrävande mellanled har kunnat plockats bort samtidigt som det nu finns betydligt bättre kontroll över data.

Kontakta oss

Jimmy Nilsson

Jimmy Nilsson

jimmy.nilsson@tromb.com

+46 (0)72-249 67 77

Eller ska vi kontakta dig?

Från ax till limpa i starka team

På Tromb älskar vi att arbeta tillsammans med våra kunder i korsfunktionella team där vi gemensamt ger oss ut på resan från idé till verklig produkt.

Ett team kan exempelvis byggas upp av en projektledare, en UX-designer och ett gäng systemutvecklare från Tromb där vi i samråd med dig som kund sköter alla delar i projektet. Ett annat team kan byggas upp av att vi förstärker kundens befintliga team med en eller flera systemutvecklare från Tromb.

Du kan läsa mer om hur du kan förstärka ditt team med teknisk expertis här.

1. Discover

Typiska aktiviteter

Discovery workshop • System & process audit • Intressentintervjuer  • Omvärldsanalys • Studiebesök • Effektkarta • Identifiera utmaningar & möjligheter • Användarresa • Expertintervjuer • Användningstester

2. Design

Typiska aktiviteter

Designworkshops  • Wireframes • PoC • Design av funktioner, vyer & komponenter • Teknikval • Systemarkitektur • Användartester • Sitemap & informationsarkitektur • Användningstester

3. Develop

Typiska aktiviteter

Utveckling • Projektledning • Datakällor • Standups

4. Deploy

Typiska aktiviteter

Användarutbildning • Tester • Innehållsinmatning • Lansering • Förvaltningsalternativ

Förädla ditt nuvarande system?

Det är inte alltid ett system behöver byggas om för att kunna leverera fina resultat. Men det behöver tas om hand och vidareutvecklas. Trombs Customer Success Team ser till att ditt system fortsätter vara säkert, snabbt och relevant!

Mer om drift & förvaltning »
Tromb logo