Integritetspolicy

Denna integritetspolicy kommer att förklara hur vår organisation använder de personuppgifter vi samlar in från dig när du använder vår webbplats.

Tromb AB och bolag inom Trombkoncernen (Tromb) hanterar personuppgifter i enlighet med ”GDPR” EU:s Dataskyddsförordning. Detta innebär att alla personuppgifter som Tromb i någon form behandlar och hanterar sköts enligt gällande förordning och lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter hos oss är Tromb AB, Hamngatan 40, 941 50, Piteå, e-post: hello@tromb.com.

Tromb behandlar personuppgifter i syfte att informera nya kunder och potentiella medarbetare samt att kommunicera med medlemmar och samhälle i relaterade frågeställningar samt sprida kunskap och information om det som branschen arbetar med. Tromb behandlar även personuppgifter som en konsekvens av legal aspekt som ingångna avtal, beställning av publikation eller liknande.

Inom ramen för detta syfte ingår att förmedla fakta och information, bjuda in till evenemang, skicka ut nyhetsbrev till prenumeranter och andra former av informationsspridning.

Tromb:s rättsliga grund för personuppgiftsbehandling enligt ovan utgörs huvudsakligen av en intresseavvägning, där vi utifrån vårt berättigade intresse av att nå ut med information behöver behandla personuppgifter. I fall där du ingått avtal med oss, beställt underlag eller begärt att få delta i evenemang eller på annat sätt efterfrågat tjänst som Tromb tillhandahåller, grundas behandlingen av personuppgifter på nödvändighet för att fullgöra avtal och tillhandahållande av sådan tjänst.

Om du får inbjudningar, information, nyhetsbrev eller medverkar i kommittéer, arbetsgrupper eller på annat sätt deltar i Tromb verksamhetsområde med dina personuppgifter, och har frågor om detta så är du välkommen att kontakta oss. Detta görs via mail till hello@tromb.com alternativt med brev till Tromb AB, Hamngatan 40, 941 32 Piteå.

Tromb sprider eller säljer inte personuppgifter vidare till tredje part.

Integritetsskyddsmyndigheten är den myndighet som är ansvarig för att kontrollera och bevaka att lagstiftningen efterlevs. Du har som registrerad rätt att framföra klagomål genom att vända dig dit.

Tromb sparar personuppgifter så länge det finns ändamålsenlig anledning att göra detta. Därefter raderas personuppgifterna.

Du har rätt att när som helst säga upp fortsatt prenumeration, mottagande av information eller bli struken från vårt kontaktregister. Detta görs via mail till hello@tromb.com alternativt med brev till Tromb AB, Hamngatan 40, 941 50 Piteå.

Relaterade länkar