Verksamhetsutveckling och digital transformation

På Tromb förstår vi många olika branscher; bank och finans, hotell och restaurang, gruvnäringen, reklambyråer, telekom och fordons- och tillverkningsindustri bara för att nämna några. Våra affärsutvecklare och metoder effektiviserar verksamheten genom exempelvis vår innovationssprint, digitaliseringsplaner eller kreativa workshops.

Verksamhetsutveckling och digital transformation

Många företag och organisationer står idag inför en nödvändig digital transformation av sin verksamhet. Vi har verktygen, metoderna och erfarenheten för att hjälpa dig att lyckas.

Våra affärsutvecklare effektiviserar dagligen olika verksamheter genom vår innovationssprint, digitaliseringsplaner eller kreativa workshops. Vi erbjuder exempelvis tjänster inom:

 • Projektledning​
 • Testledning​
 • Ledningsstöd​
 • Business Intelligence (BI) & Analytics​
 • Business Analysis
 • Implementationsledning​
 • Kvalitetsledning​
 • Transformationsledning​
 • Processkartläggningar​
 • Kravställning och kravfångst​
 • Upphandlingsstöd​
 • Projektansökningar​
 • Verksamhetsutveckling​
 • Projektstyrning​
 • Risk management​
 • IT-strategier​

En av våra mest uppskattade metoder är Trombs innovationssprint – en process som gör det möjligt att på mycket kort tid ta fram en prototyp som löser nästan vilken affärsutmaning som helst. Och dessutom få feedback från kunder.

Dessutom levererar vi med jämna mellanrum varumärkesplattformar, kommunikationsplaner, förstudier, ISO-strategier och andra roliga projekt som syftar till att utveckla olika verksamheter.

Vill du veta mer om hur vi kan utveckla din verksamhet?

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa dig med dina digitala utmaningar!