Lindbäcks

Prisvinnande applikation för egenkontroller av brandgenomföringar.

Kortfattat.

Tromb fick det spännande uppdraget att hjälpa Lindbäcks att digitalisera sina arbetsflöden. Tack vare projektet har den manuella hanteringen minskat markant och Lindbäcks beräknas ha uppnått en tidsbesparing på 20%.  

Uppdraget

Möjliggöra utsökning och efterkontoll av brandgenomföringar i en fastighet vid brand.

Minimera det manuella arbetet
Lindbäcks har satsat mycket på innovation vilket har lett till att de ligger i framkant när det gäller det digitala arbetet. De vill höja sin ambition ytterligare och knyta ihop sina processer för att minimera den administrativa hanteringen av egenkontroller vid brand.
Tidsbesparing
Minst 20%