Lindbäcks

Prisvinnande applikation för egenkontroller av brandgenomföringar.

Kortfattat.

Tromb fick det spännande uppdraget att hjälpa Lindbäcks att digitalisera sina arbetsflöden. Tack vare projektet har den manuella hanteringen minskat markant och Lindbäcks beräknas ha uppnått en tidsbesparing på 20%.

Uppdraget

Möjliggöra utsökning och efterkontoll av brandgenomföringar i en fastighet vid brand.

Minimera det manuella arbetet

Lindbäcks har satsat mycket på innovation vilket har lett till att de ligger i framkant när det gäller det digitala arbetet. De vill höja sin ambition ytterligare och knyta ihop sina processer för att minimera den administrativa hanteringen av egenkontroller vid brand.

Tidsbesparing

Minst 20%

“Innovation och drivkraft ligger djupt rotat i Lindbäcks och det här projektet har varit superkul, användarvänlighet har varit högt prioriterat och designen började i den ändan. “

—Anna Bergsten, digitaliseringschef på Lindbäcks Group.

Ökad spårbarhet och kvalitet

Med ett designdrivet arbetssätt tog Tromb tillsammans med Lindbäcks fram en applikation för egenkontroller. Genom att arbeta designdrivet fångades användarnas synpunkter upp kontinuerligt genom hela utvecklingsprocessen. Appen hjälper användarna på Lindbäcks med ökad spårbarhet, förenklad dokumentation och höjd kvalitet. Förutom stora tidsbesparingar och ökad trygghet har applikationen även prisats som årets Digitala Innovation i Bygg- och Anläggningsbranschen.

Så säger beställaren

I och med att kraven på hur egenkontroller ska dokumenteras hela tiden ökar är det skönt att ha ett bra verktyg. Det skapar en trygghet för vår platsledning som kan verifiera att alla moment utförts enligt konstens alla regler. Stort tack till Tromb som jobbat tillsammans med oss för att ta fram lösningen, LTU som stöttat och alla inom Lindbäcks som hjälpt till under projektets gång, samt för det stöd vi fått från Uppkopplad byggplats som är ett projekt inom Smart Built Environment, ett strategiskt innovationsprogram med stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

"I och med att kraven på hur egenkontroller ska dokumenteras hela tiden ökar är det skönt att ha ett bra verktyg. Det skapar en trygghet för vår platsledning som kan verifiera att alla moment utförts enligt konstens alla regler."

—Anna Bergsten, digitaliseringschef på Lindbäcks Group.
Systemskiss Lindbäcks case
Vi säkrar din digitaliseringsresa.

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa er på vägen?
Kontakta oss, vi berättar gärna mer.

Kontakta oss
Tromb logo