Polarbröd

Ett steg närmare visionen

Hur får man ett redan älskat varumärke att nå ännu fler kunder? Jo, genom att ringa in behoven för en digital transformation som tar en närmare uppsatt vision.

Uppdraget

Med kreativa metoder och servicedesign bidra till en förståelse för hur digitala hjälpmedel kan ta bättre beslut för morgondagens personal och kunder.

Nya sätt att komma närmare kunderna
För att öka tillväxt och lönsamhet - och för att utveckla framtidens produkter - ska Polarbröds behov inom digital transformation ringas in.
Lösningen
Tromb och Substorm hjälper Polarbröd att reflektera och analysera hela sin verksamhet – från kultur och affärsmodell till inre och yttre digitalisering. Lyckad digital transformation behöver ett holistiskt fokus över hela organisationen – där allt från tillverkning, prognostisering och kommunikation kan dra nytta av digitala hjälpmedel och bättre kontaktpunkter med slutkonsumenterna.