Telia

Från 30 minuter till 3 minuter per ärende

Kortfattat.

Anledningen till att vi tagit fram Priskalkylatorn är ett stort behov av att korta ner startsträckan när det gäller att ta sig an större affärer och presentera ett helhetsförslag för våra kunder.

Uppdraget

Effektivare och bättre service för ökad kundnöjdhet.

Design som underlättar.

Nya systemet gör det enklare att hitta information samt att skapa en tydligare överblick över kundens val och nuvarande abonnemang.

Tidsbesparing per kund

27 min