Telia

Från 30 minuter till 3 minuter per ärende

Kortfattat.

Anledningen till att vi tagit fram Priskalkylatorn är ett stort behov av att korta ner startsträckan när det gäller att ta sig an större affärer och presentera ett helhetsförslag för våra kunder.

Uppdraget

Effektivare och bättre service för ökad kundnöjdhet.

Design som underlättar.

Nya systemet gör det enklare att hitta information samt att skapa en tydligare överblick över kundens val och nuvarande abonnemang.

Tidsbesparing per kund

27 min

"När den fått full genomslagskraft kommer ca 600 unika användare använda verktyget. Både på kundtjänst och i alla Teliabutiker."

—Jens Wigman, Telia.

Användarcentrerad design

Många slutanvändare har fått vara med och påverka produkten till det den är idag och därför har den även mottagits så bra.

Planering av vidareutveckling

Vidareutveckling av Priskalkylatorn är redan i planeringsstadiet! Då kommer vi fokusera på att införa försäljning av Bredband Fiber, skapa och komponera egna säljkampanjer samt jobba med integrationer mot Telias centrala kundsystem ”Vårt Telia” och diverse prissystem. T.ex. kommer man att kunna kontrollera vilka Internet-alternativ som går att erbjuda kunden på en viss adress.

"Att ta fram ett förslag på flera olika produkter kunde ta en säljare upp till 30 minuter tidigare, som det ser ut med detta verktyg har vi kortat ner samma hantering till 30 sek – 3 minuter samtidigt som all information till kunden samlas på ett ställe!”

- Jens Wigmo, Telia

Vi säkrar din digitaliseringsresa.

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa er på vägen?
Kontakta oss, vi berättar gärna mer.

Kontakta oss
Tromb logo