Norska EL og IT-förbundet

Uppskattat system på export - miljonaffär till Tromb

Kortfattat.

Norska EL og IT-förbundet tog hjälp av Tromb för att ta fram ett webbaserat verktyg för att beräkna ackordslöner. Tillsammans med kunden arbetade vi med förstudie, strategi, användarupplevelse, teknikutveckling, test och lansering.

Uppdraget

Byggt för mobilt användande och desktop redan från början.

En rejäl digitalisering
Tromb har sedan flera år tillbaka utvecklat och underhållit Ackordswebben för Svenska Elektrikerförbundet. Systemet hjälper förbundets medlemmar genom att hantera hela kedjan från ackordsregistrering till distribution av löneunderlag. Norska EL og IT fick upp ögonen för plattformen och bad Tromb om hjälp att utveckla en egen plattform, Akkordportalen.
Antal registrerade användare
330 st