Leos Lekland växlade upp digitaliseringen och tog sig ur Coronakrisen

Leos Lekland växlade upp  digitaliseringen och tog sig ur Coronakrisen

Våren 2020 tvingades samtliga Leos Lekland i hela Europa stänga på grund av Coronakrisen. Det ställde bolagets affärsmodell och tillgänglighet på sin spets och öppnade samtidigt för nya, digitala möjligheter. Det blev snabba ryck när Tromb fick uppdraget att hjälpa Leos Lekland med en stor omställning för att säkra sin affär

Utmaning: 

Coronakrisen medförde att samtliga Leos Lekland i hela Europa fick stänga – i tre månader. Hur skulle bolaget kunna öppna igen – och samtidigt garantera gästernas säkerhet och hälsa?   

Uppdrag: 

En digital funktion där gästen enkelt kan förboka och betala entréavgiften i mobilen.  

Lösningen skulle också ringa in en specifik ankomst- och vistelsetid för gästen, för att undvika trängsel både vid entré och inne på leklandet. Lösningen skulle även innebära att hanteringen av biljetter och kontanter försvinner.  

Lösning: 

Tromb utvecklade på rekordkort tid en onlinebokningsfunktion på Leos Leklands webbplats.  

Tack vare onlinebokningen kan kunden förboka sin ankomsttid och betala entréavgiften i mobilen. Onlinebokningen innebär att trängsel undviks i entréer, inne på leklandet samt att hanteringen av biljetter och kontanter försvinner.. 

”Vi befinner oss 1,5-2 år före vår egen road map tack vare den blixtsnabba digitaliseringen av tjänsten där kunden enkelt kan förboka och betala entréavgiften i mobilen.” 

Anders Forssten, CMO/Marknadschef, Leos Lekland 

Resultat: 

Onlinebokningen var ett måste för att säkerställa affären så att Leos Lekland skulle kunna öppna upp igen.  Onlinebokningen gör att gäster och medarbetare känner sig trygga på Leos Lekland.  
Krisen har på kort tid förändrat beteenden som normalt skulle ta flera år att genomföra. 

”Onlinebokningen och ankomst-slotar är här för att stanna. Alla gillar det – ingen har haft några klagomål.”  

Anders Forssten, CMO/Marknadschef, Leos Lekland 

Tack vare onlinebokningen har Leos Lekland nu en digital besökslista på alla sina lekland. Det ökar säkerheten för gästerna. Digitaliseringen innebär också att Leos Lekland genom besöksdata kan utläsa mönster och på så sätt lära känna sina gäster ännu bättre. I framtiden räknar Leos Lekland med att utveckla service och tjänster med utgångspunkt från besöksdatan.  

”Besöksdatan är guld värd. Med den lär vi känna kunderna på djupet – tack vare nya insikter kan vi utveckla ännu fler intressanta tjänster och erbjudanden. ”  

Anders Forssten, CMO/Marknadschef, Leos Lekland 

Kontakta oss för att få veta mer!